Vilken typ av boende söker du?

Kommunala bostäder

AB Karlskronahem ägs av Karlskrona kommun och är Karlskronas största bostadsbolag med fastigheter på ett flertal orter i kommunen. Bolaget och förvaltar cirka 3 900 hyreslägenheter varav vissa studentboenden. Bland fastigheterna finns även särskilda boenden.

Läs mer på Karlskronahems hemsida

Hyresbostäder för seniorer

Hyresbostäder för äldre personer är ett samlingsbegrepp för former av vanliga bostäder som utmärks av god tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler. I Karlskrona har Karlskronahem och SBB hyresbostäder för äldre personer.

För att få någon form av hyresbostad för äldre personer lämnar du in en intresseanmälan till fastighetsägaren. Någon biståndsbedömning från Karlskrona kommun görs inte.

Det finns flera typer av boenden med varierande grad av stöd och service. Vilken typ av boende som passar dig beror på dina behov och din livssituation. Läs mer om boende för dig som är senior.

Omvårdnadsboenden

För de flesta är det en trygghet att bo kvar hemma så länge som möjligt. När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till särskilt boende.

Läs mer om Karlskrona kommuns omvårdnadsboenden

Kontakt till olika bovärdar