Vilken typ av boende söker du?

Kommunala bostäder

AB Karlskronahem ägs av Karlskrona kommun och är Karlskronas största bostadsbolag med fastigheter på ett flertal orter i kommunen. Bolaget och förvaltar cirka 3 900 hyreslägenheter varav vissa studentboenden. Bland fastigheterna finns även särskilda boenden.

Läs mer på Karlskronahems hemsida

Seniorboenden

Du som söker seniorbostäder hittar mer information på Karlskrona Seniorhusförenings tjänst Seniorbo.

Sök seniorboenden 

Omvårdnadsboenden

För de flesta är det en trygghet att bo kvar hemma så länge som möjligt. När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till särskilt boende.

Läs mer om Karlskrona kommuns omvårdnadsboenden

Kontakt till olika bovärdar