Förutsättningarna att bo, leva och verka ser olika ut var i kommunen man befinner sig. För att säkerställa att Karlskrona kommun är en attraktiv kommun även på landsbygden och i skärgården finns ett särskilt program som är uppbyggt på Karlskronas vision 2030 ur ett landsbygdsperspektiv.

Programmet bygger på de fem visionsområdena:

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Snabba kommunikationer
  • Utbildning och kunskap
  • Upplevelsernas Karlskrona
  • Näringslivets Karlskrona

Landsbygds- och skärgårdsprogram för Karlskrona kommun 2018-2021.pdf 

Fördjupning av översiktsplanen för skärgården

Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet.

Läs mer om fördjupningen av översiktsplanen för skärgården

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Målet med LIS-planen är att bidra till en hållbar utveckling av landsbygden och möjliggöra utveckling i strandnära lägen. Inom de utpekade LIS-områdena är det lättare att få strandskyddsdispens än i andra strandnära lägen.

I nuläget två finns områden utpekade i Karlskrona kommun. Det är vid Norra Sillhövdan i Homsjö och kring Västersjön i Saleboda och Fur. Sjöar vid orter som Nävragöl, Holmsjö, Saleboda/Fur, Tving och Fjärdsjömåla räknas också som LIS-områden. I samband med arbetet med den nya översiktsplanen Karlskrona 2050 kommer ytterligare LIS-områden att pekas ut.

Läs mer om landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygds- och skärgårdsmiljonen

Föreningar eller organisationer som arbetar aktivt för att utveckla en levande, attraktiv och tillgänglig landsbygd och skärgård kan varje år ansöka om bidrag. 

Landsbygds och skärgårdsmiljonen ska generera landsbygdsutveckling över hela kommunen. Insatser som genererar stor nytta för lokalsamhället prioriteras. I första hand beviljas stöd till investeringar. Stöd kan även beviljas för renovering av fastigheter.

Läs mer och ansök

Bygdepeng

De föreningar i Karlskrona kommun som arbetar med frågor som rör bygdens utveckling har möjlighet att söka bygdepeng för att arbeta fram en lokal utvecklingsplan för sin bygd.

Ansök om Kommunal bygdepeng, pdf 103 kB

Projekt

Karlskrona kommun medverkar i ett flertal olika projekt som rör landsbygd och skärgård.

Exempel på projekt är:

Blekinge Arkipelag

Häst i sydost

Matlust och växtkraft i Blekinge – Sveriges trädgård