Projekt 5, 6 och 7 åringar  

Att skriva sig till läsning  

Från första början har alla våra elever en egen iPad med talande tangentbord. Pennan används i början bara i matte och bild så eleverna istället för att forma bokstäver kan utveckla sina texter från början. I årskurs två börjar vi med att forma bokstäver. Att skriva sig till läsning har gett enormt mycket högre måluppfyllelse och alla elever får samma förutsättningar och möjlighet att utvecklas. Detta arbete flätas samman med ett medvetet arbete kring olika texttyper, så kallad genrepedagogik. 

Vi samarbetar utöver detta med våra 5, 6 och 7-åringar i en satsning för smidiga och trygga övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola. Arbetet utgår från "Vad finner vi i skogen" där vi möter barnens nyfikenhet för vår värld och hållbar utveckling, barn och pedagoger jobbar i blandade grupper. Vi är ute i närmiljön samt använder oss av greenscreen, mikroskop och vår välutrustade ateljé! 

IT-satsning 

Alla elever ha en egen enhet att arbeta på. Vi arbetar aktivt i Classroom från låg ålder och alla elever lär sig att använda både iPad och dator som ett redskap och hjälpmedel. Läromedel finns även i andra former och vi använder också vårt fina bibliotek. Vi arbetar med programmering på olika sätt från låg ålder. Vi arbetar mycket med källkritik och hur man själv ska vara på internet. 

Pedagogisk utveckling 

Då vi på skolan har tre förstelärare som har ansvar för olika delar av skolutveckling, svenska, matematik och IKT, har vi mycket kompetensutveckling och uppdaterar oss ständigt med till exempel ny forskning.