KLF_PD-DP1792721_fix.jpg

Lokalerna finns i anslutning till omvårdnadsboenden eller hemtjänstlokaler. Vårt mål är att just du ska hitta hit och få en stunds samvaro och gemenskap. Det är gratis att besöka oss och delta i våra aktiviteter. Ett självkostnadspris tas ut för lunch eller fika. 

Träffpunkt Utkiken, af Klint

Amiralitetsgatan 8, Karlskrona, telefon 0455-30 44 84.

Program för Träffpunkt Utkiken november.pdf

Träffpunkt Björkbacken

Tussilagovägen 8, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Träffpunkt Björkbacken november 2018.pdf

Bosniska Träffpunkten

Kungsmarksvägen 87, Karlskrona, telefon 0455-30 41 17.

Träffpunkt Solhaga, Elineberg

Rödebyvägen 20, Rödeby, telefon 0455-30 45 99.

Träffpunkt Elineberg november.pdf

Träffpunkt Samkvämet, Frediksdal

Fredriksdalsvägen 13, Nättraby, telefon 0455-30 40 13.

Träffpunkt Ankaret, Fregatten

Pantarholmskajen 18, Karlskrona, telefon 0455-30 45 08.

Program för Träffpunkt Ankaret november.pdf

Träffpunkt Lindbacken, Fridlevstad

Fridlevstad Servicecenter, telefon 0455-30 51 42.

Träffpunkt Lindbacken november.pdf

Träffpunkt Gläntan, Kungsmarken

Kungsmarksvägen 49, Karlskrona, telefon 0455-30 44 13.

Program för Träffpunkt Gläntan oktober 2018.pdf

Träffpunkt Hammarbygården

Hammarbyvägen 12, Jämjö, telefon 0455-30 45 85.

 Program för träffpunkt Jämjö september 2018.pdf

Träffpunkt Skogsgläntan

Servicevägen 1, Holmsjö, telefon 0455-30 50 59.

Program för Skogsgläntans Träffpunkt november 2018.pdf

Träffpunkt Bryggan

Norra Smedjegatan 20, Karlskrona, telefon 0455-30 48 20.

Träffpunkt Bryggan november.pdf

Träffpunkt Jämjö

Centrumvägen 7, Jämjö, telefon 0455-30 47 58.

Program för Träffpunkt Jämjö november.pdf

Träffpunkt Handelsträdgården

Lyckebyvägen 21, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Program för Träffpunkt Lyckeby hösten 2018.pdf

Träffpunkternas IT-café i Handelsträdgården

Lyckebyvägen 21, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Program och öppettider för träffpunkternas IT-cafe.pdf

MobilaTräffpunkten

Telefon: 0455-32 10 40, 0455-32 10 41,  0455-30 32 53 eller 0455-30 44 03.

Träffpunkt Långö.pdf

Träffpunkt Nättraby.pdf

Traffpunkt-Skravle.pdf

Traffpunkt-Stengol.pdf

Träffpunkt Fågelmara hösten 2018.pdf

Program för Träffpunkt Hasslö hösten 2018.pdf

Träffpunkt Sturkö hösten 2018.pdf

Saknar du en träffpunkt? 

Då kan du kontakta den Mobila Träffpunkten som har i uppdrag att skapa nya mötesplatser och aktiviteter runt om i kommunen. Hör av dig om du har förslag eller önskemål om aktiviteter.

Terapihund

Telefon: 0455-30 41 84.