KLF_PD-DP1792721_fix.jpg

Lokalerna finns i anslutning till omvårdnadsboenden eller hemtjänstlokaler. Vårt mål är att just du ska hitta hit och få en stunds samvaro och gemenskap. Det är gratis att besöka oss och delta i våra aktiviteter. Ett självkostnadspris tas ut för lunch eller fika. 

Träffpunkt Utkiken, af Klint

Amiralitetsgatan 8, Karlskrona, telefon 0455-30 44 84.

Program för Utkiken.pdf

Program för träffpunkten Utkiken augusti.pdf

Träffpunkt Björkbacken

Tussilagovägen 8, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Program för Björkbacken, docx.

Program för Björkbacken augusti.pdf

Bosniska Träffpunkten

Kungsmarksvägen 87, Karlskrona, telefon 0455-30 41 17.

Träffpunkt Solhaga, Elineberg

Rödebyvägen 20, Rödeby, telefon 0455-30 45 99.

Program för Elineberg.docx

Program för Elineberg augusti.pdf

Träffpunkt Samkvämet, Frediksdal

Fredriksdalsvägen 13, Nättraby, telefon 0455-30 40 13.

Träffpunkt Ankaret, Fregatten

Pantarholmskajen 18, Karlskrona, telefon 0455-30 45 08.

Program för Ankarets träffpunkt juli.docx

Träffpunkt Lindbacken, Fridlevstad

Fridlevstad Servicecenter, telefon 0455-30 51 42.

Program f
ör Lindbackens träffpunkt juli-augusti.pdf

Träffpunkt Gläntan, Kungsmarken

Kungsmarksvägen 49, Karlskrona, telefon 0455-30 44 13.

Program för Gläntans träffpunkt juli och augusti.pdf

Träffpunkt Hammarbygården

Hammarbyvägen 12, Jämjö, telefon 0455-30 45 85.

Program och öppettider för Hammarbygårdens träffpunkt juni.pdf

Träffpunkt Skogsgläntan

Servicevägen 1, Holmsjö, telefon 0455-30 50 59.

Program för Skogsgläntans träffpunkt juni.pdf

Träffpunkt Bryggan

Norra Smedjegatan 20, Karlskrona, telefon 0455-30 48 20.

Program och öppettider för Bryggans träffpunkt juli.pdf

Program för Bryggans träffpunkt i augusti.pdf

Träffpunkt Jämjö

Centrumvägen 7, Jämjö, telefon 0455-30 47 58.

Program och öppettider för Jämjös träffpunkt juni, docx

Program och öppettider för Jämjös träffpunkt augusti, docx

Träffpunkt Handelsträdgården

Lyckebyvägen 21, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Träffpunkternas IT-café i Handelsträdgården

Lyckebyvägen 21, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Program och öppettider för träffpunkternas IT-cafe.pdf

MobilaTräffpunkten

Telefon: 0455-32 10 40, 0455-32 10 41,  0455-30 32 53 eller 0455-30 44 03.

Fågelmara våren 2018.pdf

Hasslö vt 2018 forts.doc

Lyckeby vt 2018 forts.docx

Långö mars-juni.docx

Nättraby.pdf

Stengöl våren 2018.docx

Skrävle april-juni 2018.docx

Saknar du en träffpunkt? Då kan du kontakta den MobilaTräffpunkten som har i uppdrag att skapa nya mötesplatser och aktiviteter runt om i kommunen. Hör av dig om du har förslag eller önskemål om aktiviteter.

Terapihund

Telefon: 0455-30 41 84.