KLF_PD-DP1792721_fix.jpg

Lokalerna finns i anslutning till omvårdnadsboenden eller hemtjänstlokaler. Vårt mål är att just du ska hitta hit och få en stunds samvaro och gemenskap. Det är gratis att besöka oss och delta i våra aktiviteter. Ett självkostnadspris tas ut för lunch eller fika. 

Träffpunkt Utkiken, af Klint

Amiralitetsgatan 8, Karlskrona, telefon 0455-30 44 84.

Program för Träffpunkt Utkiken januari.pdf

Träffpunkt Björkbacken

Tussilagovägen 8, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Träffpunkt  Björkbacken januari 2019.pdf

Bosniska Träffpunkten

Kungsmarksvägen 87, Karlskrona, telefon 0455-30 41 17.

Träffpunkt Solhaga, Elineberg

Rödebyvägen 20, Rödeby, telefon 0455-30 45 99.

Program träffpunkt Elineberg januari 2019.pdf

Träffpunkt Samkvämet, Frediksdal

Fredriksdalsvägen 13, Nättraby, telefon 0455-30 40 13.

Träffpunkt Ankaret, Fregatten

Pantarholmskajen 18, Karlskrona, telefon 0455-30 45 08.

Program för Träffpunkt Ankaret januari, pdf

Träffpunkt Lindbacken, Fridlevstad

Fridlevstad Servicecenter, telefon 0455-30 51 42.

Träffpunkt Lindbacken december.pdf

Träffpunkt Gläntan, Kungsmarken

Kungsmarksvägen 49, Karlskrona, telefon 0455-30 44 13.

Träffpunkt Hammarbygården

Hammarbyvägen 12, Jämjö, telefon 0455-30 45 85.

Träffpunkt Hammarbygården januari.pdf

Träffpunkt Skogsgläntan

Servicevägen 1, Holmsjö, telefon 0455-30 50 59.

Program för Skogsgläntans Träffpunkt januari 2019.pdf

Träffpunkt Bryggan

Norra Smedjegatan 20, Karlskrona, telefon 0455-30 48 20.

Träffpunkt Bryggan januari 2019.pdf

Träffpunkt Bryggan februari 2019.pdf

Träffpunkt Jämjö

Centrumvägen 7, Jämjö, telefon 0455-30 47 58.

Program för Träffpunkt Jämjö januari.pdf 

Träffpunkt Handelsträdgården

Lyckebyvägen 21, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Program för Träffpunkt Lyckeby hösten 2018.pdf

Träffpunkternas IT-café i Handelsträdgården

Lyckebyvägen 21, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Program och öppettider för träffpunkternas IT-cafe.pdf

MobilaTräffpunkten

Telefon: 0455-32 10 40, 0455-32 10 41,  0455-30 32 53 eller 0455-30 44 03.

Träffpunkt Fågelmara våren 2019.pdf

Träffpunkt Hasslö våren 2019.pdf

Träffpunkt Lyckeby våren 2019.pdf

Träffpunkt Långö våren 2019.pdf

Träffpunkt Nättraby våren 2019.pdf

Traffpunkt Skrävle våren 2019.pdf

Traffpunkt Stengöl våren 2019.pdf

Träffpunkt Sturkö våren 2019.pdf

Saknar du en träffpunkt? 

Då kan du kontakta den Mobila Träffpunkten som har i uppdrag att skapa nya mötesplatser och aktiviteter runt om i kommunen. Hör av dig om du har förslag eller önskemål om aktiviteter.

Terapihund

Telefon: 0455-30 41 84.