KLF_PD-DP1792721_fix.jpg

Lokalerna finns i anslutning till omvårdnadsboenden eller hemtjänstlokaler. Vårt mål är att just du ska hitta hit och få en stunds samvaro och gemenskap. Det är gratis att besöka oss och delta i våra aktiviteter. Ett självkostnadspris tas ut för lunch eller fika. 

Träffpunkt Utkiken, af Klint

Amiralitetsgatan 8, Karlskrona, telefon 0455-30 44 84.

Program för Träffpunkt Utkiken mars.pdf

Träffpunkt Björkbacken

Tussilagovägen 8, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

Program för Träffpunkt Björkbacken mars 2019.pdf

Program för Träffpunkt Björkbacken april 2019.pdf

Bosniska Träffpunkten

Kungsmarksvägen 87, Karlskrona, telefon 0455-30 41 17.

Träffpunkt Solhaga, Elineberg

Rödebyvägen 20, Rödeby, telefon 0455-30 45 99.

Program för Träffpunkt Elineberg mars 2019.pdf

Träffpunkt Samkvämet, Frediksdal

Fredriksdalsvägen 13, Nättraby, telefon 0455-30 40 13.

Träffpunkt Ankaret, Fregatten

Pantarholmskajen 18, Karlskrona, telefon 0455-30 45 08.

Program för Träffpunkt Ankaret mars 2019.pdf

Program för Träffpunkt Ankaret april 2019.pdf

Träffpunkt Lindbacken, Fridlevstad

Fridlevstad Servicecenter, telefon 0455-30 51 42.

Program för träffpunkt Lindbacken april 2019.pdf

Träffpunkt Gläntan, Kungsmarken

Kungsmarksvägen 49, Karlskrona, telefon 0455-30 44 13.

Program för Träffpunkt Gläntan mars 2019.pdf

Program för Träffpunkt Gläntan april 2019.pdf

Träffpunkt Hammarbygården

Hammarbyvägen 12, Jämjö, telefon 0455-30 45 85.

Program för Träffpunkt Hammarbygården mars 2019.pdf

Träffpunkt Skogsgläntan

Servicevägen 1, Holmsjö, telefon 0455-30 50 59.

Program för Träffpunkt Skogsgläntan mars 2019

Program för träffpunkt Skogsgläntan april 2019.pdf

Träffpunkt Bryggan

Norra Smedjegatan 20, Karlskrona, telefon 0455-30 48 20.

Program för Träffpunkt Bryggan april 2019.pdf

Träffpunkt Jämjö

Centrumvägen 7, Jämjö, telefon 0455-30 47 58.

Program för Träffpunkt Jämjö mars 2019.pdf

Program för Träffpunkt Jämjö april 2019.pdf 

Träffpunkt Handelsträdgården

Lyckebyvägen 21, Lyckeby, telefon 0455-30 51 34.

IT-café

Program för IT-café Bryggan 2019.pdf

Program för IT-café Handelsträdgården 2019.pdf

Program för IT-café Jämjö 2019.pdf

Program för IT-café Kättilsmåla 2019.pdf 

Program för IT-café Nävragöl 2019.pdf

Program för IT-café Sturkö och Tjurkö 2019.pdf

Program för IT-café Torhamn 2019.pdf

Mobila Träffpunkten

Telefon: 0455-32 10 40, 0455-32 10 41,  0455-30 32 53 eller 0455-30 44 03.

Träffpunkt Fågelmara våren 2019.pdf

Träffpunkt Hasslö våren 2019.pdf

Träffpunkt Lyckeby våren 2019.pdf

Träffpunkt Långö våren 2019.pdf

Träffpunkt Nättraby våren 2019.pdf

Traffpunkt Skrävle våren 2019.pdf

Traffpunkt Stengöl våren 2019.pdf

Träffpunkt Sturkö våren 2019.pdf

Saknar du en träffpunkt? 

Då kan du kontakta den Mobila Träffpunkten som har i uppdrag att skapa nya mötesplatser och aktiviteter runt om i kommunen. Hör av dig om du har förslag eller önskemål om aktiviteter.

Terapihund

Telefon: 0455-30 41 84.