Om yrkesutbildning

Yrkesutbildning inom Komvux och gymnasieskolan har samma ämnesplaner. En skillnad är att vuxenutbildningen är kursutformad och inte styrs av program. Syftet är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Vuxenutbildningen erbjuder även lärlingsutbildning för vuxna inom olika yrkesområden, som inom vård och omsorg.

  • Du har rätt att söka till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. 
  • Du behöver minst ha godkänd utbildning i svenska från grundskolan för att kunna tillgodogöra dig yrkesämnena.
  • Utbildningarna är kostnadsfria men du betalar dina egna läromedel. Kontakta CSN om du vill söka studiemedel. 

Läs mer om studiestöd hos CSN

Ansökan och kontakt

Vill du ansöka eller veta mer om någon av yrkesutbildningarna börjar du med att kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare Ansökan fylls i efter att du varit i personlig kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Du behöver bifoga betyg och CV till din ansökan.  

Så bokar du besök med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare