kockutbildning_DSC9935.jpg

Om yrkesutbildning

Yrkesutbildning inom Komvux och gymnasieskolan har samma ämnesplaner. En skillnad är att vuxenutbildningen är kursutformad och inte styrs av program. Syftet är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Vuxenutbildningen erbjuder även lärlingsutbildning för vuxna inom olika yrkesområden, som inom vård och omsorg.

 • Du har rätt att söka till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. 
 • Du behöver minst ha godkänd utbildning i svenska från grundskolan för att kunna tillgodogöra dig yrkesämnena.
 • Utbildningarna är kostnadsfria men du betalar dina egna läromedel. Kontakta CSN om du vill söka studiemedel

Läs mer om studiestöd hos CSN

Ansökan och kontakt

Vill du ansöka eller veta mer om någon av yrkesutbildningarna börjar du med att kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare.

Barnskötare - lärlingsutbildning

 • Särskilda antagningsvillkor: Svenska/Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande
 • Antal platser: cirka 20
 • Studietid: 46 veckor
 • Arbetssätt: 2dagar/vecka i skolan och 3 dagar/vecka praktik på lärlingsplats.
 • Planerad start: Augusti.
 • Plats: Vuxenutbildningens lokaler på Norra Kungsgatan 24 samt Landbrogatan 17 i Karlskrona.
 • Sista ansökningsdag: 1 juni, till ansökan ska du bifoga tidigare betyg, cv samt ett utdrag ur belastningsregistret för arbeta med barn och ungdomar.

Elektrikerutbildning

Utbildningen har två inriktningar, elteknik och automation.

 • Antal platser: 25.
 • Studietid: Cirka 75 veckor.
 • Arbetssätt: Heltidsstudier. Utbildningen är en kombination av praktik och teori. Delar av utbildningen bedrivs på distans.
 • Planerad start: Kontinuerlig antagning.
 • Plats: Soft Center 3 i Ronneby.

Kockutbildning

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som kock. 

 • Antal platser: 12.
 • Studietid: 41 veckor.
 • Arbetssätt: Heltidsstudier. Två veckors praktik. Teoretiska föreläsningar, praktiska lektioner i vårt kök och studiebesök. Eleverna ansvarar för skolans restaurang som är öppen för allmänheten tre dagar i veckan.
 • Planerad start: Augusti.
 • Plats: Östersjöskolan på Drottninggatan 16 i Karlskrona. 

Serveringsutbildning

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som serveringspersonal.

 • Antal platser: 12.
 • Studietid: 20 veckor.
 • Arbetssätt: Heltidsstudier. Teoretiska föreläsningar, praktiska lektioner i vårt kök samt praktik och studiebesök. Eleverna ansvarar för serveringen på skolans restaurang som är öppen för allmänheten tre dagar i veckan.
 • Kurser: Servering 1 (100 p), servering 2 (200 p), drycker 1 (100 p)
 • Planerad start: Januari och augusti.
 • Plats: Östersjöskolan på Drottninggatan 16 i Karlskrona.

Truckförarutbildning

Med jämna mellanrum anordnar vi en truckförarutbildning. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Undersköterska - vidareutbildning

Psykiatri

 • Särskilda antagningsvillkor: Förkunskapskrav är att du har undersköterskeutbildning, inklusive Psykiatri 1.
 • Antal platser: 
 • Studietid: 13 veckor.
 • Arbetssätt: 
 • Planerad start: 5 mars 2018.
 • Plats: 

Akut sjukvård

 • Särskilda antagningsvillkor: Förkunskapskrav är att du har undersköterskeutbildning.
 • Antal platser: 
 • Studietid: 
 • Arbetssätt: 
 • Planerad start: Hösten 2018.
 • Plats:

Vård- och omsorgsutbildning

Efter avslutad utbildning med lägst betyget E i samtliga kurser är du utbildad undersköterska.

 • Särskilda antagningsvillkor: Du behöver ha godkänd utbildning i SVE1 eller SVA1 på gymnasienivå för att kunna tillgodogöra dig yrkesämnena.
 • Antal platser: 16.
 • Studietid: 60 veckor.
 • Arbetssätt: Heltidsstudier. Utbildningen är upplagd med både föreläsningar på skolan, praktiska moment i vårt metodrum och viss distansundervisning.
 • Planerad start: Januari och augusti.
 • Plats: Vuxenutbildningens lokaler på Norra Kungsgatan 24 samt Landbrogatan 17 i Karlskrona.