Våga Vilja Veta

Våra ledord är Våga Vilja Veta vilket bland annat handlar om att få eleverna att hitta sitt inre driv och sin egen lust att lära för livet. Vi arbetar mycket med att synliggöra lärande och att eleverna ska kunna vara delaktiga i sina egna mål och vet vad deras nästa steg i utvecklingen inom olika ämnen är. Vi arbetar med att alla ska veta vad de kan och vad de behöver göra för att ta nästa steg i sin egen utveckling.  

Utmanande lärande  

På Holmsjö skola deltar vi i och driver intern skolutveckling genom Kunskapsförvaltningens satsning på  Challenging Learning - Utmanande lärande, ett treårigt utvecklingsarbete i samarbete med den internationelle skolutvecklaren James Nottingham. Detta passar bra in på att hitta det inre drivet hos alla.  

Vi har visionen att alla elever ska nå kunskapskraven i årskurs nio och satsar tidigt på att sätta in åtgärder för att alla elever ska kunna läsa och räkna när de slutar årskurs tre. Vi satsar extra på läsförståelse och att öka elevernas förmåga att läsa mellan och bortom raderna. Till vår hjälp har vi vår skolbibliotekarie Catarina som arbetar med olika typer att läsförståelse med elever i smågrupper.