Sunnadal förskola Sunnanäng

Sunnanängs förskola ligger i Sunnadalskolan med egen gård, tillgång till skolans lekplatser och närhet till natur. För att möjliggöra ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi temainriktat. Barnen har inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras initiativ och intressen.