Förskola

Barn kan vid behov få förskola från och med att de är ett år gamla, tills de börjar skolan. Anmäl ditt barn senast fyra månader innan det datum du vill ha plats. 

Om du behöver stöd att göra ansökan till förskola, kan du få hjälp och stöd på Integrationscentrum.

Förskola och pedagogisk omsorg

Så söker du förskola

Om du önskar en förskoleplats till ditt barn och har meddelat kommunen detta så får du besked om var och när det finns en ledig plats. För att få platsen måste du tacka ja genom att skicka in ett svarsbrev inom en viss tid. Om du inte gör det förlorar barnet platsen och din anmälan stryks.

När du har tackat ja till en plats så måste du skicka in en inkomstanmälan till kommunen (detta gäller inte allmän förskola). Om du inte gör det får du betala den högsta avgiften.

Du kan även söka plats på privata förskolor.

Alla förskolor i Karlskrona kommun

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka, från hösten det år de fyller tre år. Allmän förskola är kostnadsfri och kommunen skickar ut förfrågningar om önskemål av plats.

Grundskola

För nyanlända barn med uppehållstillstånd är skolan obligatorisk. Grundskolan är kostnadsfri. Det betyder att böcker och skolmaterial inte kostar något och att lunchen är gratis.

Du kan ansöka om skola både hos kommunen och vid friskolor. Om du väljer en annan skola än den kommunala skolan som du tillhör får du själv stå för eventuella resekostnader.

Om du behöver stöd att göra ansökan till grundskola, kan du få hjälp och stöd på Integrationscentrum

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar har du rätt till fritidshem för ditt barn. Det gäller från att barnet går i förskoleklass, upp till 13 års ålder. Fritidshemmet har öppet på morgonen innan skolan börjar och på eftermiddagen när skolan är slut. Fråga på ditt barns skola om hur du ansöker om plats på fritidshem.

När du har tackat ja till en plats så måste du skicka in en inkomstanmälan till kommunen. Om du inte gör det får du betala den högsta avgiften.

Du kan även söka plats på privata skolor. Anmälan görs direkt till respektive skola.

Alla grundskolor

Läs mer om den svenska skolan på omsvenskaskolan.se

Gymnasieskolan

Nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd har rätt till gymnasieutbildning fram tills de fyller 20 år. För inskrivning tar du kontakt med Fischerströmska gymnasiet.

Fischerströmska gymnasiet

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Precis som för vanlig grundskola och gymnasieskola ska alla barn och ungdomar med en utvecklingsstörning gå i skolan. Till särskolan räknas grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Grundsärskola

Gymnasiesärskola

För asylsökande

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka, från hösten det år de fyller tre år. Allmän förskola är kostnadsfri och kommunen skickar ut förfrågningar om önskemål av plats.

Grundskola

Asylsökande barn mellan 7 och 16 år har rätt till grundskola. Grundskolan är kostnadsfri. Det betyder att böcker och skolmaterial inte kostar något och att lunchen är gratis.

Du kan ansöka om skola både hos kommunen och vid friskolor. Om du väljer en annan skola än den kommunala skolan som du tillhör får du själv stå för eventuella resekostnader.

Fritidshem

Asylsökande barn har inte rätt till fritidshem.

Gymnasieskolan

Nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd har rätt till gymnasieutbildning fram tills de fyller 20 år. För inskrivning tar du kontakt med Fischerströmska gymnasiet.

Fischerströmska gymnasiet

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Precis som för vanlig grundskola och gymnasieskola ska alla barn och ungdomar med en utvecklingsstörning gå i skolan. Till särskolan räknas grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Grundsärskola

Gymnasiesärskola