Organisation

Vi lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer i alla led för att lyckas med lärandet för våra elever. För all personal på skolan är det en naturlig och självklar inställning! Lokalerna är fräscha och moderna, vi anstränger oss alla tillsammans för att hålla snyggt och skapa en trivsam atmosfär där miljön i lokalerna inbjuder till social samvaro. Vi har ett café som eleverna sköter tillsammans med ansvarig vuxen, och som tillhandahåller enklare mellanmål, frukt och dricka.

Elevhälsa

Rosenholmskoalans elevhälsateam arbetar hälsofrämjande och förebyggande, samt aktivt stödjande vid behov. Vi arbetar inkluderande, det vill säga arbetar för att alla elever ska få det stöd de behöver inbyggt i undervisningen. Speciallärare finns till stöd, kurator och skolsköterska ger fortlöpande stöd till elever. Ny socialpedagog ingår i teamet och rektorer leder arbetet.

Värdegrund

Vår värdegrund utgår från läroplanen och genomsyrar allt vi gör i skolan.Trivsel och trygghet är grunden för all inlärning, eleverna görs delaktiga genom samtal och dialog på lektioner. Idrotten används aktivt på Rosenholmskolan som värdeskapande och uppskattade aktiviteter. Fotbollsnatten, Lussebandy, Utmaningen, Triathlon, lägerskolor, teambuildande aktiviteter är några exempel. Våra olika råd, Idrottsråd-Elevråd-Kompisstödjare, arbetar aktivt tillsammans med pedagoger och skolledning med kvalitetshöjande aktiviteter.

Elevens utveckling

Du som förälder bjuds in till ett ämnessamtal varje termin där såväl elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven som sociala utveckling är i fokus. Varje år bjuds du som förälder in till skolan på olika sätt. Vi lägger stor kraft på inskolningen av nya elever/föräldrar genom öppet hus, informationsträffar, hälsa på dag och uppstartsaktiviteter för att ge våra elever den bästa starten.

Förälder

Du kan förvänta dig av oss att vi alltid gör vårt yttersta för att ditt barn ska få en god utbildning på Rosenholmskolan. Vi strävar mot ett förtroendefullt samarbete oss emellan där våra föräldrar tar del av och följer skolans värdegrund och regler efter bästa förmåga. Ansvar, glädje, gemenskap, hänsyn och respekt är betydelsefulla värdeord för oss.