Profil

4 Ess

I vår verksamhet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen. Vi utgår från Lyckeby samverkansområdes gemensamma profil, 4 Ess som står för:

  • Språk
  • Science (naturvetenskap och teknik)
  • Samspel
  • Självständighet

Med 4 Ess skapar vi en gemensam inriktning för våra barns lärande. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn i ett globalt samhälle.

Kontakt

Förskolechef Kättilsmåla förskola

Eva Axelsson

Giserydsvägen

371 53 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Lilla Gubben, 0455-30 52 50 
Herr Nilsson, 0455-30 52 51 
Villa Villekulla, 0455-30 52 52