Vårt arbetssätt

Grön Flagg

Genom arbetet med Grön Flagg och olika europaprojekt är Kättilsmåla en förskola där alla barn kan känna sig värdefulla. Miljön i och omkring förskolan, aktiviteter och bemötande, och inte minst miljön i och omkring förskolan, ger också förutsättningar för detta.

EU-projekt som ledstjerna

Kättilsmåla förskola ingår i Europaprojektet “ My culture, your culture, our culture” som är ett samarbetar med andra länder i Europa. Genom att använda detta projekts uppgifter som en metod synliggörs lagar och mål i läroplanen. Det gör också att verksamheten jobbar mot kränkande behandling och trakasserier.

De Globala målen “ Agenda 2030” för hållbar utveckling inkluderas också i verksamheten.

Kontakt

Rektor Kättilsmåla förskola

Eva Axelsson

Giserydsvägen

371 53 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Lilla Gubben, 0455-30 52 50 
Herr Nilsson, 0455-30 52 51 
Villa Villekulla, 0455-30 52 52