Den vuxna Trygghetsgruppen finns som ett extra stöd vid akuta händelser men även som en aktiv del i det förebyggande arbetet.

Vårt uppdrag i värdegrundsarbetet är att möjliggöra för våra barn och elever att utveckla kunskaper och värden så som det står beskrivet i läroplanen. Alla som bedriver utbildning inom skola i Sverige utgår från samma styrdokument. Elevhälsan börjar i klassrummet närmast eleven.