Bullerbyns förskola ligger i östra Lyckeby i anslutning till Östra Torpskolan och tillhör Östra skolområdet. Förskolan består av två avdelningar, Norrgården och Sörgården. Vår verksamhet riktar sig till 4-5 åringar. Vi har nära till skog och grönområde. Närheten till skolan gör att övergången till förskoleklass blir smidig.

På Bullerbyns förskola utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn som i samspel med andra utforskar världen.

Med ett tydligt värdegrundsarbete på vår förskola har vi alltid barnen i centrum och arbetar för en miljö där barnen ska trivas och ges möjlighet till lärande och utveckling i egen takt, utifrån varje individs förutsättningar. Bullerbyns verksamhetsidé är att skapa en lärorik, trygg, lustfylld och utvecklande förskola. På vår förskola möter barnen medforskande pedagoger som stimulerar och utmanar barnen i deras lärande. Pedagogerna ser barnen som kompetenta och arbetar för att barnen ska utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. På Bullerbyn får barnen uppleva glädje, uppmuntran, medkänsla, hänsyn och har inflytande över sin dag. 

Kontakt

Förskolechef Bullerbyns förskola

Mona Nilsson

Östra Torpvägen 1B

371 60 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

Norrgården: 0455-30 35 59

Sörgården: 0455-30 38 15