Här blir alla elever sedda. En trygg skolmiljö är en förutsättning för att eleverna ska trivas och kunna utvecklas. Tillsammans utformar vi till exempel skolans ordningsregler så att alla elever känner sig delaktiga i besluten. Detta bidrar till att skolan känns trygg och stimulerande, en plats dit eleverna och pedagogerna med glädje går till.

Elevens utveckling

Som vårdnadshavare bjuds ni in till ett utvecklingssamtal en gång per termin. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Målet med utvecklingssamtal är att ni som vårdnadshavare ska få insyn i vad eleverna kan och vad de behöver träna mer på. Genom att eleverna håller i sina egna samtal får de träna på att ta ansvar för samtalet. Varje år bjuds du som vårdnadshavare in till ett informationsmöte innan läsåret startar.

Varje år skickar vi ut en enkät med frågor om verksamhet. Vi önskar att ni svarar på enkäten då det är viktigt för oss att vi kan utveckla verksamheten på bästa sätt.