Förskolan arbetar med musik och drama under större delen av dagen. En dag i veckan samlas alla grupper och har värdegrundssamling, där vi sjunger samt dramatiserar våra vännersånger tillsammans. 

I musikrummet varvas sång och musik där barnen ibland får spela på rytminstrumenten, piano, keyboard och gitarr. De får även spela dockteater, ha/uppleva dramalekar och uppträda på scenen om de vill. Några vill sjunga med mikrofon, andra vill dansa eller spela teater. Vi använder oss även mycket av flanosagor, språk,- sång- och sagopåsar. 

Genom musik och drama utvecklar barnen sitt språk, sin kroppsuppfattning samt sin sociala kompetens. 

Kontakt Rektor Rosenborgs förskola

Ulrika Johnson

Stärkelsevägen 1 B

371 63 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

0455-30 38 06