Om Rosenborgs förskola

Förskolans profil är musik och drama som utvecklar barnens språk, självförtroende, självkänsla och kreativitet.

På Rosenborgs förskola finns en storavdelning som motsvarar två och en halv avdelning. Vi ser hela barngruppen som vår grupp, men har även delat in barnen efter ålder i mindre grupper.

Profil med musik och drama

Förskolan arbetar med musik och drama i många sammanhang. Förmiddagen och gruppverksamheten inleds med musiksamling där alla grupper sjunger tillsammans. Vi inleder alltid sångsamlingen med vår Hej-sång och därefter får barnen bestämma vilka sånger vi ska sjunga.

I musikrummet varvas sång och musik där barnen ibland får spela på rytminstrumenten, piano, keyboard och gitarr. De får även spela dockteater, ha/uppleva dramalekar och uppträda på scenen om de vill. Några vill sjunga med mikrofon, andra vill dansa eller spela teater.

Vi använder oss även mycket av flanosagor, språk,- sång- och sagopåsar.
Genom musik och drama utvecklar barnen sitt språk, sin kroppsuppfattning samt sin sociala kompetens.

Kontakt förskolechef Rosenborg förskola

Ulrika Johnson

Stärkelsevägen 1 B

371 63 Lyckeby