På Rosenborgs förskola finns en storavdelning som motsvarar två och en halv avdelning. Vi ser hela barngruppen som vår grupp, men har även delat in barnen efter ålder i mindre grupper.

Profil med musik och drama

Förskolan arbetar med musik och drama i många sammanhang. Förmiddagen och gruppverksamheten inleds med musiksamling där alla grupper sjunger tillsammans. Vi inleder alltid sångsamlingen med vår Hej-sång och därefter får barnen bestämma vilka sånger vi ska sjunga.

I musikrummet varvas sång och musik där barnen ibland får spela på rytminstrumenten, piano, keyboard och gitarr. De får även spela dockteater, ha/uppleva dramalekar och uppträda på scenen om de vill. Några vill sjunga med mikrofon, andra vill dansa eller spela teater.

Vi använder oss även mycket av flanosagor, språk,- sång- och sagopåsar.
Genom musik och drama utvecklar barnen sitt språk, sin kroppsuppfattning samt sin sociala kompetens.

Kontakt Rektor Rosenborgs förskola

Ulrika Johnson

Stärkelsevägen 1 B

371 63 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

0455-30 38 06