Att röra sig under skoldagen är viktigt och påverkar vår inlärningsförmåga positivt. Därför genomför alla verksamheter olika rörelsepass i form av till exempel Tabata.

Rastverksamheten för alla årskurser är populär och inbjuder till aktivitet och gemenskap.

På fritidshemmet är lek och skapande utifrån barnens intresse och behov det som styr verksamheten. Samspel med kamrater och vuxna tränas på ett roligt sätt i de olika aktiviteterna.