Välkommen till Karlskrona

Den här sidan vänder sig till dig som är ny i Sverige. Här kan du hitta information om det svenska samhället och hur det är att bo i Karlskrona.

Integrationscentrum

Vi ger personligt mottagande och praktiskt stöd för nya Karlskronabor.

Integrationscentrum har till uppgift att underlätta vägen in i det svenska samhället. Här får du tillgång till olika typer av stöd för att fungera i samhället och stärka dina förutsättningar till egen försörjning. Du kan till exempel få stöd vid kontakter med mydingheter och idrotts- eller kulturföreningar eller hjälp att lära dig mer om det svenska samhället och Karlskrona kommun.