Välkommen till Karlskrona

Den här sidan vänder sig till dig som är ny i Sverige. Här kan du hitta information om det svenska samhället och hur det är att bo i Karlskrona.

Integrationscentrum

Vi ger personligt mottagande och praktiskt stöd för nya Karlskronabor.

Integrationscentrum har till uppgift att underlätta vägen in i det svenska samhället. Här får du tillgång till olika typer av stöd för att fungera i samhället och stärka dina förutsättningar till egen försörjning. Du kan till exempel få stöd vid kontakter med föreningsliv och myndigheter eller hjälp att lära dig mer om det svenska samhället. 

Kontakt

Telefon: 0455-32 14 20
Besöksadress: Östra Köpmansgatan 31, Karlskrona