Trygghet

Våra skolresurser rör sig bland eleverna på rasterna och ansvarar för olika rastaktiviteter.

Vårt elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, socialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Teamet arbetar aktivt för att upptäcka och stötta elever som har behov av hjälp och anpassningar.

Delaktighet

Du som vårdnadshavare/god man får gärna vara med när elevens individuella studieplan skrivs. Två gånger per år bjuder skolan in vårdnadshavare/god man till utvecklingssamtal och/eller ämnessamtal.

Studie- och yrkesvägledare, eller i vissa fall specialpedagog, skriver den individuella studieplanen tillsammans med eleven på IMV, IMY och IMA. På Språkintro skriver mentor eller studie- och yrkesvägledare den individuella studieplanen tillsammans med eleven.

I samband med terminsstarten fyller eleverna i ett förväntansdokument, som stäms av med jämna mellanrum under terminen.

Gemenskap

En kulturdag anordnas årligen på skolan. Då vibrerar skolan av musik och dans från världens alla hörn och det bjuds på god mat, utställningar, diktläsning, föreläsningar med mera.