Kommunarkivet är öppet för alla som vill ha information om Karlskrona kommuns tidigare verksamhet. Här kan du finna intressanta handlingar från skolor, fattigvårdshandlingar, bygglov, kartor, mantalslängder och protokoll. Det finns också information om människor som bott i kommunen.

Du kan förbereda ditt besök i kommunarkivet genom att i lugn och ro studera arkivförteckningarna hemma. 

Arkivguiden

Arkivguiden innehåller nämnder, kommittéer och enskilda arkiv från det område som idag omfattas av Karlskrona kommun. I arkivguiden framgår det från vilka tidsperioder det finns arkivhandlingar.

Läs arkivguiden, doc 910 kB

Beställ uppgifter ur arkiven

När du hittat det du söker kan du göra beställningar ur våra arkiv. Var så tydlig som möjligt i din beställning så blir det lättare för oss hjälpa till och du får snabbare det du behöver. Om du till exempel söker handlingar som rör en fastighet så anger du fastighetsbeteckning, adress, området där huset ligger och ungefärligt byggnadsår.

Vill du ha en kopia av betyg så behöver vi veta namn, födelsedata, skolans namn, klassbeteckning/linje/program och när betyget utfärdats.

Försök att uppge så många detaljer som möjligt så ökar möjligheterna för oss att hitta rätt. Det går bra att e-posta din beställning till oss:

kommunarkivet@karlskrona.se

Kopior kan fås enligt gällande taxa. Handlingar som är mycket stora eller sköra kopieras inte. Vissa handlingar kan inte kopieras eller skannas. Kontakta personalen för att veta vad som gäller för de handlingar du är intresserad av.

 

 • Kostnader och betalning

  Kostnader

  Belopp över 50 kronor kan faktureras  förfrågan.

  Kopiering och avskrift

  Papperskopior

  Pris per sida i svartvitt respektive färg
  A0: 60kr/80 kr
  A1: 40kr/60 kr
  A2: 30kr/50 kr
  A3: 10kr/20 kr
  A4 1-9 sidor: kostnadsfritt/10 kr
  A4 10 sidor: 50 kr
  A4 fler än 10 sidor: 4/10 kr

  Kopia av bild- och ljudupptagning

  Kopia av videobandupptagning: 600 kr/band
  Kopior av ljudbandupptagningar eller andra media med ljud- eller bildupptagning: 120 kr/band/CD

  Digital fil

  Skapa digitala handlingar (scanning av handlingar): 1-9 sidor kostnadsfritt. Därutöver 50 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

  Kopior från mikrofilm/ritningar på CD till papper

  Format A4: 30 kr/sida
  Format A3: 40 kr/sida

  Avskrifter

  Avskrift av allmän handling inkl. utskrift av ljudupptagningar: 125 kr per påbörjad arbetstimme.
  Avskrift av skolbetyg: 180 kr/betyg

  Kopia av färg- eller svartvitt fotografi på blankt fotopapper

  Format/pris per styck
  10x15 cm: 25 kr
  15x22 cm: 50 kr
  20x30 cm: 100 kr
  30x45 cm: 200 kr
  50x75 cm: 375 kr

  Digitala bilder

  JPG, 300 dpi: 100 kr/styck 
  JPG, 150 dpi: 25 kr/styck 

  Porto

  Portokostnader tillkommer för försändelser över 20 gram. 

  Hyror

  På kommunarkivet finns det möjlighet för föreningar och enskilda att hyra hyllplats. Taxa räknas upp enligt avtal.

   

 • Arkivförteckning

  Arkivförteckning

  Arkivförteckningen består av uppgifter om handlingarna och var de förvaras. Du kan studera vår arkivförteckning här.

  Så här söker du i arkivförteckningen

  Enkel sökning:

  • Sök med upp till tre olika sökord. Om Du vill ha uppgifter om fattigvården i Nättraby skriver du in "fattigvård" och "Nättraby". Tryck Sök. Samtliga arkiv som innehåller fattigvårdshandlingar från Nättraby listas nu.
  • Markera den arkivbildare du är intresserad av.
  • I strukturen i vänstra delen av den sida, som visas nu, kan du markera en serierubrik för att se de volymer som ingår i denna serie.

  Avancerad sökning:

  • Fyll i så många uppgifter som möjligt t.ex. Arkivbildare: Rödeby rektorsområde, Ort: Rödeby, Kommun: Karlskrona och Typ: Skolor. Tryck Sök.
Till arkivförteckningen