Holmsjö skola

Holmsjö skola är en F- 6 skola belägen i en naturskön miljö norr om Karlskrona som utnyttjar fördelarna med att vara en liten skola. Här ser och känner vi varandra allihop. Vi samarbetar gärna över klassgränserna genom fadderverksamhet och annan tematisk undervisning. Vår utemiljö lockar till lek.