Kommunen äger vattenmätaren, men du som fastighetsägare ska underhålla den. Du ska till exempel kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventilerna måste bytas.

Viktigt att veta är att det är du som fastighetsägare som själv får betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av ett bristande underhåll.

Just nu byter Karlskrona kommuns VA-avdelning ut alla vattenmätare från analoga till digitala. En digital mätare brukar kallas för fjärrmätare. Mätarna byts ut områdesvis, och flera av våra kunder har redan fått en fjärrmätare instal­lerad.

Om du inte har fått din vattenmätare utbytt än kommer du att få en avisering när vi planerar att komma till ditt område.

 • Vem läser av min mätare?

  Om du har en analog mätare av äldre modell så läser du själv av den och rapporterar in mätarställningen till oss på kommunen. 

  Om du har en ny modern vattenmätare så fjärravläser kommunen din vattenmätare. Du behöver alltså inte göra någonting.

  Det är alltid bra om du håller koll på mätaren då även en liten läcka eller droppande kran kan orsaka stor vattenförbrukning.

 • Varför måste min vattenmätare bytas?

  Det finns bestämmelser som säger att vattenmätare måste bytas ut med jämna mellanrum. Detta beror på att vattenmätaren slits. Vid slitage minskar vattenmätarens noggrannhet som du som abonnenten har rätt att kräva. Det kan innebära att du kan få en felaktig faktura.

  För att kunna byta vattenmätare måste personal från VA-avdelningen få tillträde till din fastighet. Som abonnent får du därför ett meddelande om när det planerade bytet av vattenmätare ska ske.

  Vi uppskattar om du så fort som möjligt efter att har fått ett sådant meddelande tar kontakt med oss för att bestämma en lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

  Att tänka på före mätarbyte:

  • Kontrollera att ventil före och efter mätare stänger och öppnar fullständigt.
  • Kontrollera att rören som belastas vid mätarbytet är hela och inte rostiga.
 • Användarguide vattenmätare

Så fungerar en fjärrmätare

När du har fått en fjärrmätare installerad i din bostad kommer du inte längre att få ett avläsningskort. Framöver är det VA-avdelningen som kommer att göra avläsningen via de olika tekniska och digitala lösningar som används i dag för den nya mätaren. Avläsningen är sedan underlag för fakturering och beräkning av preliminär förbrukning.

När hela utbyggnaden är klar kommer du att bli fakturerad för din faktiska förbrukning, och inte uppskattad förbrukning som tidigare.

På din faktura ser du alltid den senaste avläsningen.

Se registrerade avläsningar och din vattenförbrukning

Via självservicetjänsten Mitt vatten och avlopp kan du se din förbrukning och historik för avläsningar. Här kan du även se årsförbruk­ning, fakturor, betalningar samt vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Du loggar in på Mitt vatten och avlopp med din e-legitimation eller ditt kundnummer.

Om du loggar in med ditt kundnummer anger du personnummer som lösenord. Observe­ra att det är personnumret som är registrerat på fastighetens vatten- och avloppsabonnemang som ska användas.