För vem?

Du känner att möjligheten att vara tre dagar ute på en arbetsplats med yrkesfolk lockar mer än den skolförlagda delen. När du söker en lärlingsutbildning söker du till af Chapmangymnasiet. I din ansökan får du ange önskemål inom vilken inriktning eller bransch du önskar bli lärling. 

Hur fungerar det?

Liksom de elever som väljer ett yrkesprogram läser du också karaktärsämnena, men du gör det ute på ett företag. I övrigt läser du samma kurser som de elever som väljer ett yrkesprogram med din inriktning. Du läser tillsammans med övriga lärlingar när du är i skolan. Du får en egen handledare på företaget och en karaktärsämneslärare på skolan som handleder dig under hela din utbildningstid.

Vem kan söka?

Alla som är behöriga till ett nationellt yrkesprogram och vill göra stora delar av sin utbildning i ett företag.

Lärlingsutbildningar

Barn- och fritidsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Vård- och omsorgsprogrammet

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare lärlingsutbildningen

Linnea Liinanki