För vem?

Du känner att möjligheten att vara tre dagar ute på en arbetsplats med yrkesfolk lockar mer än den skolförlagda delen. När du söker en lärlingsutbildning söker du till af Chapmangymnasiet. I din ansökan får du ange önskemål inom vilken inriktning eller bransch du önskar bli lärling. 

Vad gör man?

Liksom de elever som väljer ett yrkesprogram läser du också karaktärsämnena, men du gör det ute på ett företag. I övrigt läser du samma kurser som de elever som väljer ett yrkesprogram med din inriktning. Du läser tillsammans med övriga lärlingar när du är i skolan. Du får en egen handledare på företaget och en karaktärsämneslärare på skolan som handleder dig under hela din utbildningstid.

Vilka kan söka?

Alla som är behöriga till ett nationellt yrkesprogram och vill göra stora delar av sin utbildning i ett företag.

Lärlingsutbildningar

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete

Handels- och administrationsprogrammet, inriktning handel och service

Hantverksprogrammet, inriktning frisör

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet, inriktning driftsäkerhet och underhåll

Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Inriktning, bageri och konditori

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Inriktning, kök och servering

Vård- och omsorgsprogrammet

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare lärlingsutbildningen

Linnea Liinanki