Hotell- och turismprogrammet

Inriktning, hotell och konferens - HTHOT0L bedrivs som lärlingsutbildning

För vem?

Du gillar att hålla i trådarna och att få människor att trivas. Är du ofta den som styr upp evenemang eller möten? Den som tar ansvaret för att det verkligen händer något? Om du dessutom är intresserad av ett program som är både praktiskt och teoretiskt är Hotell och konferens ett perfekt val för dig. Studierna förbereder dig för arbetslivet men du kan också välja att studera vidare på högskola eller universitet.

Vad lär jag mig?

Utbildningen på Hotell- och turismprogrammet utgår ifrån service, mötet med människor och gästens eller kundens upplevelse. Du lär dig att agera professionellt i olika servicesituationer. Du läser kurser som entreprenörskap och konferens och evenemang. Dessutom har du möjlighet att välja en programfördjupning inom exempelvis Hållbar turism eller Marknadsföring och försäljning.

Hur lär jag mig?

Observera, fråga, gör och gör om.
Karaktärskurserna har samma innehåll som på skolans yrkesprogram. Skillnaden är att på lärlingsutbildningen lär du dig av yrkeslärare och handledare på företaget där du gör din praktik. Du lär dig genom ett realistiskt och praktiskt inlärningssystem. Kontinuerligt under terminen stämmer du, handledaren och din yrkeslärare av hur du utvecklas och hur du lär dig i de kurser du läser.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Malin Petersson

Kontakt