Förskolan består av fyra avdelningar: Kullerbyttan och Hoppet som är 1-3 års avdelningar, samt Bollen och Kojan som är 3-5 års avdelningar. På vår förskola går cirka 70 barn och här arbetar 13 pedagoger.

Vi har en mycket fin utemiljö med varierade möjligheter. Gården är indelad i 3 mindre gårdar med skog, berg och öppna lekytor. Inomhus har vi valt att möblera med låga möbler samt att placera materialet lågt för att vara tillgängligt för barnen.

Profil

På Johannesbergs förskola vill vi skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande genom att erbjuda en trygg och kärlesfull vistelse i en utmanande miljö.

Grön flagg

Johannesbergs förskola är certifierade i Grön Flagg. Det är en miljöcertifiering och ett nätverk för skolor och förskolor i hållbar utveckling. Inom ramarna för grön flagg  jobbar vi med hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

TAKK

För att kunna tillgodose alla barns behov har all personal på förskolan gått en utbildning i Tecken som Stöd (TAKK). Vi har även en specialpedagog knuten till vår förskola som vi kan få stöd och handledning av i olika situationer. 

IT i vardagen

Vi integrerar IT i vår verksamhet så det fungerar som ett naturligt verktyg för alla. Rödeby skolområdes IT-verksamhet arbetar efter demokrati , utveckling, livslångt lärande, och IT som ett naturligt verktyg hela vägen.

Värdegrund

Alla ska vara trygga på Johannesbergs förskola. Det gäller barn, föräldrar och personal. Verksamheten skall vara fri från alla former av mobbning och annan kränkande särbehandling. Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö, där barnen får en ökad förståelse för alla människors lika värde.

Kontakt biträdande rektor

Kerstin Sundquist

Kemivägen 5

373 42 Rödeby

Kontakt till förskolans avdelningar