Från förskolan är det gångavstånd till Rödebyskolan som bland annat har ett stort bibliotek.

Förskolan består av fem åldershomogena hemvister; Kullerbyttan 1 år, Hoppet 2 år, Bollen 3 år, Kojan 4 år och Torget 5 år. Den pedagogiska inne- och utemiljön är anpassad efter ålder för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.

Kontakt biträdande rektor

Kerstin Sundquist

Kemivägen 5

373 42 Rödeby

Kontakt till förskolans avdelningar