Pengarna ska du sedan använda till att utbilda dig eller på något annat sätt utvecklas inom din idrottsgren. Mottagare av idrottsstipendium ska vara född, bosatt i, eller ha annan anknytning till Karlskrona kommun samt tillhöra förening, tillhörande Riksidrottsförbundet.

Du ansöker via ett formulär där du beskriver hur du ska använda pengarna från stipendiet. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Återrapportering

Du som har fått stipendium ska göra en återrapportering till Karlskrona kommun om hur du har använt pengarna. I återrapporteringen har du möjlighet att fylla i en textbeskrivning eller bifoga bilder/filer som beskriver hur pengarna har använts.

 

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök Återrapportering