Pengarna ska du sedan använda till att utbilda dig eller på något annat sätt utvecklas inom din idrottsgren. Mottagare av idrottsstipendium ska vara född, bosatt i, eller ha annan anknytning till Karlskrona kommun samt tillhöra förening, tillhörande Riksidrottsförbundet.

Du ansöker via ett formulär där du beskriver hur du ska använda pengarna från stipendiet. Sista dag ansökningsdag 15 oktober.

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök