Samordnaren hjälper dig

Att flytta hemifrån när man är 16 år är ett stort steg och därför är det viktigt att du har någon att vända dig till när det gäller boende, fritid och andra viktiga frågor under studietiden.

Samordnaren är kontaktperson för elever som flyttar hit för att studera vid våra kommunala gymnasier. 

Har du frågor? Hör av dig till samordnaren Alexis Robles Villa på 0455-30 51 76.

Gymbo och hitta bostad

För dig som söker till gymnasiet i Karlskrona och behöver få ditt boende ordnat har kunskapsförvaltningen och Karlskronahem tagit fram ett koncept som kallas Gymbo där gymnasieelever kan bo tillsammans. Det är ett förmånligt erbjudande till dig och en möjlighet att på ett bekvämt sätt ordna med allt det praktiska som har med ditt boende under studietiden att göra. 

Läs mer om boende och Gymbo på karlskronahem.se

Läs mer om hur du hittar bostad och bovärdar i Karlskrona