Olika regler för olika stipendier och fonder

Varje stipendie och fond har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger också ofta vem som kan söka pengar ur stipendiet eller fonden och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan ett stipendie ha regler som kräver att den som söker bor på en särskild plats.

Särskilda ansökningstider

Alla stipendier och fonder har sina särskilda ansökningstider. Under varje stipendie eller fond framgår detta och hur du gör för att söka.

Information om vilka fonder som finns och ansökningsblankett kommer i början på oktober.

Stipendier och fonder

 • Arvsfonder

  Det går att söka pengar ur flera olika arvsfonder. Sista ansökningsdag är den 30
  september.

  Sök pengar från arvsfonder

 • Särfonder

  Du kan ansöka om ekonomiskt bidrag ur olika särfonder.

  Särfonderna är fördelade på två ansökningsperioder. En för särfonder som går att söka på våren och för ansökningsbara särfonder på hösten.

  Här kan du läsa mer om särfonderna och ansöka för den period som är aktuell.

 • Leopold Rubens sjukvårdsfond

  De pengar som går att söka ska gå till inköp av medicin och övrig hjälp för behövande sjuka personer i små ekonomiska omständigheter. Personen ska vara mantalsskriven i Augerums och Flymens församlingar.

  För att söka pengar från fonden kontakta:
  Eva Herbertson, äldreförvaltningen
  0455 - 30 44 12 • Gösta Håkanssons minnesfond

  Du som söker stipendium ur Gösta Håkanssons minnesfond ska vara folkbokförd i Nättraby och studera vid läroanstalt efter avslutad grundskola. Företräde till stipendiet har elev från lantbrukarhem.

  Ansökan skickas till:
  Stipendienämnden för Nättraby skolområde
  Fredriksdalsvägen 37
  373 30 Nättraby

  Sista ansökningsdagen är 30 april för stipendieutdelning 2020.

  För mer information kontakta:
  Pian Thörnqvist, kunskapsförvaltningen
  telefon 0455-30 39 29

 • Idrottsstipendium

  Är du under 20 år och vill satsa ännu mer på din idrott? Då kan du ansöka om ett idrottsstipendium på 10 000 kronor. Pengarna ska du sedan använda till att utbilda dig eller på något annat sätt utvecklas inom din idrottsgren.
  Mottagaren ska vara verksam i en bidragsberättigad förening, tillhörig Riksidrottsförbundet i Karlskrona kommun.

  Ansökan om stipendiet ska göras senast den 15 oktober varje år.

  Sök pengar från idrottsstipendium

 • Kulturstipendium

  Du kan söka stipendium för att finansiera ett kulturarbete eller en vidareutbildning inom kultur. Stipendiet får inte gälla för ditt ordinarie arbete eller din ordinarie utbildning. Du ska bo i, eller ha annan anknytning till, Karlskrona kommun.

  Projektet som stipendiet gäller ska starta följande år.

  Ansökan om stipendiet ska göras senast den 15 oktober varje år.

  Sök kulturstipendium

 • Musikstipendium

  Du som söker ska vara elev vid Kulturskolan och vara beredd att redovisa dina
  färdigheter vid en särskild stipendiekonsert i början av maj.

  Musikstipendiet delas ut årligen av "Insamlingsstiftelsen Kenneth Strängs Minne".

 • Föreningen Gamla Carlscronas kulturstipendier

  Föreningen Gamla Carlskrona delar årligen ut två stipendier som skall vara en
  uppmuntran till ungdomar från Karlskrona kommun som har tänkt sig en utbildning
  och framtid inom musik, dans eller teater.

  Stipendierna är på 5000 kronor var och delas ut vid föreningens årsmöte i mars månad.

  Ansökan skickas in senast den 30 november till:  
  Föreningen Gamla Carlscrona
  Alamedan 11A
  371 31 Karlskrona

 • Utbildningsstipendier

  Du som gått ut gymnasiet och studerar på universitet eller högskola kan ansöka
  om stipendier från ett flertal olika fonder.

  Ansökningstiden är från 4 september till 12 oktober.

  Sök pengar från utbildningsstipendier