Söka till gymnasiet

Du kan söka till gymnasiet mellan den 15 januari och 15 februari.

val gymnasium.jpg

Så här gör du

 • Du som går i årskurs 9 i Karlskrona kommun får ett lösenord hemskickat i januari.
 • Logga in på sök till gymnasiet (gul knapp).
 • Gör ditt val.
 • Bekräfta och skriv ut ansökan.
 • Lämna in din ansökan till din studie- och yrkesvägledare.

 • Vad händer sen?

  Preliminär antagning 15 april

  Den 15 april får du som sökt något av gymnasieskolans program ett preliminärt antagningsbesked. Då får du en vink om du ser ut att komma in på de utbildningar du valt. Tänk på att du inte är garanterad plats förrän du fått den slutliga antagningen är gjord. 

  Omval 23 april - 15 maj

  Mellan den 23 april och 15 maj kan du logga in igen och ändra ditt val. Den som vill ändra sitt val efter sista omvalsdagen tas endast in på det nya valet i mån av plats efter slutantagningen. Oavsett poäng går du inte före dem som redan finns på reservlistan och har sökt i tid.

  Slutlig antagning 2 juli

  Den 2 juli sker den slutliga antagningen, baserad på det betyg du fick i juni. Vid antagning till högrehandsval faller dina lägrehandsval bort och du står inte kvar som reserv till dessa. 

  Reservantagning från 1 augusti

  I början av augusti påbörjas reservantagningen. Då tas elever in på de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej.

  Antagningsbestämmelser

  För att kunna söka ett yrkesförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. 

  För att söka ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen. För vissa program är några av dessa nio ämnen specificerade.

  Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen.

  Söker du till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Sök till gymnasiet