Så här gör du

 • Du som går i årskurs 9 i Karlskrona kommun får ett lösenord i januari av din studie-och yrkesvägledare.
 • Logga in på sök till gymnasiet (gul knapp).
 • Gör ditt val.
 • Bekräfta och skriv ut kvittensen.
 • Lämna in din kvittensen till din studie- och yrkesvägledare.

 

 • Vad händer sen?

  Preliminär antagning 15 april

  Den 15 april får du som sökt något av gymnasieskolans program ett preliminärt antagningsbesked. Då får du en vink om du ser ut att komma in på de utbildningar du valt. Tänk på att du inte är garanterad plats förrän du fått den slutliga antagningen är gjord. 

  Omval 23 april - 15 maj

  Mellan den 23 april och 15 maj kan du logga in igen och ändra ditt val. Den som vill ändra sitt val efter sista omvalsdagen tas endast in på det nya valet i mån av plats efter slutantagningen. Oavsett poäng går du inte före dem som redan finns på reservlistan och har sökt i tid.

  Slutlig antagning 1 juli

  Den 1 juli sker den slutliga antagningen, baserad på det betyg du fick i juni. Vid antagning till högrehandsval faller dina lägrehandsval bort och du står inte kvar som reserv till dessa. 

  Reservantagning från 1 augusti

  I början av augusti påbörjas reservantagningen. Då tas elever in på de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej.

  Antagningsbestämmelser

  För att kunna söka ett yrkesprogram eller lärlingsutbildning:

  ska du ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst godkänt i fem andra ämnen. 

  För att kunna söka ett högskoleförberedande program:

  Estetiska programmet

  • godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst godkänt i nio andra ämnen. 

  Ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet

  • godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap samt minst godkänt i fem andra ämnen.

  Naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet

  • godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt minst godkänt i sex andra ämnen.

   

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Sök till gymnasiet