Här känner alla varandra 

Förskola, skola och fritids finns inom samma område vilket gör att alla känner alla och övergångarna mellan stadierna känns trygga för eleverna. Närheten mellan elever och personal skapas i de möten och dialoger som sker varje dag. Fritidspersonalen erbjuder rastaktiviteter och tabata ett par dagar i veckan. Vi ar samma specialpedagog skola och förskola.  

Lust att lära... 

Vårt motto "Lust att lära, rätt att lyckas" genomsyrar all vår verksamhet. 

En gång i månaden samlas hela skolan i gymnastiksalen. Då ansvarar en klass i taget för programmet och det kan vara att visa upp sina arbeten, spela teater, sjunga och dansa. 

Kontakt

Fågelmara skola

Gamla Landsvägen 4 D

373 77 Fågelmara

Kontakt

Rektor Fågelmara skola

Agneta Dahl Nilsson