Här känner alla varandra

Förskola, skola och fritids finns inom samma område vilket gör att alla känner alla och övergångarna mellan stadierna känns trygga för eleverna. Närheten mellan elever och personal skapas i de möten och dialoger som sker varje dag. Varje läsår startar vi med en gemensam uppstartsdag på Olsångsgården för att ge en positiv start på läsåret och stärka gemenskapen med alla i verksamheten.

Delaktighet och trygghet

Varannan vecka träffas alla elever i trygghetsgrupper där vi arbetar med värdegrunden, jämställdhet, trygghet, samarbete med mera.

Vårt elevråd består av två elever från varje klass och sammanträder tre gånger per termin. Klassråden ligger till grund för vad vi diskuterar på skolan och vad vi beslutar.

Lust att lära...

Vårt motto "Lust att lära, rätt att lyckas" genomsyrar all vår verksamhet.
Varje läsår börjar vi med en kick-off. All vår verksamhet flyttar då ner till Olsängsgården under en hel dag. Skolans och fritidshemmets elever och personal får möjlighet att lära känna varandra genom gemensamma aktiviteter och upplevelser.

Varannan vecka samlas hela skolan i gymnastiksalen. Då ansvarar en klass i taget för programmet och det kan vara att visa upp sina arbeten, spela teater, sjunga och dansa.

Kontakt

Fågelmara skola

Gamla Landsvägen 12 A

370 45 Fågelmara

Kontakt

Rektor Fågelmara skola

Agneta Dahl Nilsson