Jämjö förskola Tallet

Vi har utbildad personal som genom aktivt samarbete med varandra och föräldrarna kan erbjuda barnen en verksamhet i ständig utveckling för alla stora som små.