Stadsnätet

Stadsnätet är öppet, vilket innebär att du inte behöver binda dig till en leverantör utan kan välja fritt beroende på vilken tjänst du vill ha. Stadsnätet är utbyggt i flerbostadshus, skolor, företag och många villor i stora delar av Karlskrona kommun och är redan nu förberett för framtidens digitala tjänster.

Vill du ansluta dig?

I Karlskrona är det Affärsverken som ansvarar för utbygganden av bredband. På Affärsverkens webbplats kan du se om din adress är ansluten och anmäla ditt intresse för att ansluta till stadsnätet.

Till Affärsverkens sida om bredband

Byanät 

Om du bor utanför tätorten finns möjlighet till bredband via så kallade byanät. Ett vanligt tillvägagångssätt är att invånarna i ett samhälle bildar en förening som tillsammans med lokala företag bygger ett områdesnät som ansluts till fibernätet. På landsbygden finns möjligheter till bidrag för utbyggnad av områdesnät. 

 • När kan jag få bredband?

  När kan jag få bredband?
  Processen att få bredband ser lite olika ut beroende på var du bor. Den ungefärliga tiden det tar från att du anmäler intresse till dess att anslutningen är klar är:

  • Tätort cirka 0,5-2 år
  • Byanät cirka 2-3 år
  • Område på landsbygden utanför byanät cirka 3-5 år
 • Alternativ till fiberanslutning

  Fiberbaserat bredband är flexibelt och har mycket hög kapacitet men kräver en utbyggnad ända fram till hushållet. De alternativ som finns är:

  • Mobilt bredband. Det har lägre hastighet och påverkas av täckning och antal användare.
  • Adsl/vdsl är beroende av närheten till telefonstationen samt kvaliteten på telefonledningen.
 • Mål för bredbandsutbyggnad i Blekinge


  Arbetet med att bygga ut bredband i kommunen regleras i IT-infrastrukturprogrammet. Målen i programmet utgår från regeringens bredbandsstrategi och Länsstyrelsens ”Bredbandstrategi för Blekinge län”:

  • År 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna utgör grunden för Blekinges totala kommunikationsbehov.
  • År 2020 har minst 90 % av Blekinges hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
  • År 2020 har alla Blekinges offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

  Läs mer

  IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun, pdf

  Bredbandsstrategi för Blekinge län (länsstyrelsen)

  Regeringens bredbandsstrategi