Vilka kan få tillstånd? 

Allmännnyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller lotterilagens krav kan ansöka om tillstånd. När föreningen fått sitt tillstånd/registrering måste föreningen också göra en anmälan om start av lotteri. 

Blanketter

Tillstånd/registrering av lotteri, doc

Start av lotteri, doc

Lotteriredovisning, doc

Blanketter och bifogade handlingar skickas till: 

kultur-fritidsforvaltningen@karlskrona.se

När behövs tillstånd? 

I de flesta fall behöver du tillstånd för att starta lotteri. Se undantag i lotterilagen § 19 och § 20 om tillståndsfria lotterier. 

Ansökan om tillstånd/registrering (§ 17) 

Följande handlingar ska bifogas i ansökan: 

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut om vem som är utsedd lotteriföreståndare i föreningen
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
  • Föreningens stadgar