Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

När behövs inte registrering eller licens?

 • Om lottpriset är lägre än 1/4000 prisbasbelopp (2020, 11,83 kronor).
 • När vinsterna bara är varor.
 • När värdet av den högsta vinsten högst är 1/6 prisbasbelopp (2020, 7 883 kronor).
 • Om lotteriet ordnas i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.  
 • När lotteriet hålls i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.
 • Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp.

På Spelinspektionens hemsida kan du läsa mer om krav för registrering och övriga undantag.

 • Så fungerar det

  Kommunen godkänner sedan 1 januari 2019 endast registreringslotterier. En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. 

  I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2020 är 47 300 kronor). Värdet på en varuvinst får vara högre.

  Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.

  Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp (1 576 667 kr). Om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

  Tänk på att lotteriet inte får tillhandahållas online.

 • Det här behöver du

  Du måste först registrera ditt lotteri. Registreringen gäller under 5 år. Under denna perioden kan flera lotterier arrangeras, så länge de följer riktlinjerna om omsättningen som beskrivs ovan. När du fått din registrering måste du också anmäla ditt lotteri. En anmälan skickas in varje gång ett nytt lotteri startas upp inom registreringsperioden. Efter avslutat lotteri ska en redovisning göras. Samtliga steg, registrering, anmälan och redovisning, görs digitalt.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Registrering Anmälan Redovisning