I föreningsregistret hittar du många föreningars kontaktuppgifter, vilken verksamhet de håller på med och var de finns. Här kan du själv registrera en förening eller uppdatera din förenings uppgifter.

Föreningsregister i Karlskrona kommun

Söka bidrag

Din förening kan ansöka hos kommunen om att få rätt att söka ekonomiska bidrag. Det finns olika bidrag att söka beroende på vilken typ av förening det gäller. 

Läs mer om att söka föreningsbidrag

Bidragsberättigad förening

Innan föreningen kan söka ekonomiskt bidrag måste föreningen ha fått en godkänd ansökan som ger rätt att söka bidrag.

Läs mer om att ansöka om att bli bidragsberättigad förening

Bilda förening 

För att kunna söka föreningsbidrag hos kommunen behöver din förening bland annat ha en styrelse och stadgar.

Läs mer om hur du bildar en förening

Boka lokal

Föreningar, privatpersoner och företag som vill använda kommunala idrottshallar, gymnastiksalar, ishallar och samlingslokaler kan boka en enskild tid.

Boka lokal för aktiviteter

Säsongstider

För att boka exempelvis en lokal eller idrottsplats på återkommande tider, gör du en ansökan om säsongstid.

Ansök om säsongstider 

Tillfällig övernattning

För att använda en av kommunens lokaler, till exempel en skola eller idrottshall, för tillfällig övernattning eller nattliga arrangemang måste du göra en ansökan. Du behöver också lämna uppgifter till räddningstjänsten. 

Ansök om tillfällig övernattning

Lotterier

Föreningar inom kommunen som vill sälja lotter måste uppfylla lotterilagens krav. Du söker tillstånd och anmäler start av lotteri hos kommunen. 

Läs mer om tillstånd och registrering av lotteri

Stipendier och priser

Karlskrona kommun delar årligen ut en rad olika stipendier och priser till personer som är verksamma inom kultur, fritid och idrott. 

Stipendier och priser inom kultur, fritid och idrott

Elitidrottsrådet och Team Karlskrona

I Elitidrottsrådet samarbetar personer från olika elitföreningar och kommunen för att stärka den lokala elitidrotten. Elitidrottsrådet utser även idrottare till Team Karlskrona som är positiva förebilder för barn och ungdomar.

Läs mer om Elitidrottsrådet och Team Karlskrona