Vi eftersträvar också att kunna erbjuda rastaktiviteter med vuxennärvaro för ett gott socialt klimat. Vi ser även dialogen med hemmen som en viktig del i att skapa samsynkring elevernas utveckling, så som möten, samtal och ett aktivt skolråd.