19581463-kladhangare-och-forvaringsplatser-i-skola.jpg

Vi eftersträvar också att kunna erbjuda rastaktiviteter med vuxennärvaro för ett gott socialt klimat. Vi ser även dialogen med hemmen som en viktig del i att skapa samsynkring elevernas utveckling, så som möten, samtal och ett aktivt skolråd.