Vi är med i och använder skolverkets satsning Läslyftet och arbetar utifrån vår språkprofil sedan ett antal år tillbaka.

Målet med vår språkprofil är att stimulera och förbättra barnens språkutveckling. Vi gör det bland annat genom att vi övar, lyssnar och känner på språket genom sånger, rim, ramsor, ordlekar, ljudkort, språkpåsar, flanosagor och samtal.

Vi arbetar med språklig medvetenhet när vi talar med barnen under dagen och varje avdelning har en bokhörna där barnen kan låna hem böcker.

I vår verksamhet använder vi oss även av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela knskapsförvaltning! Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande. Syftet är att pedagogerna ska lära sig metoder och arbetssätt för att utveckla lärandet hos barnen.