Vi strävar efter att eleverna ska känna glädje och lust att lära i en trygg skolmiljö. Vi vill ha en skola som är välkomnande, tillgänglig och flexibel. Stimulans och utmaningar ges med hänsyn till elevernas behov. Eleverna har tillit till sin egen förmåga och visar omtanke om andra.

Goda kunskaper, sociala förmågor och god självkänsla ger beredskap för framtiden.