Vi har även en Likabehandlingsplan som hålls levande i vårt dagliga arbete med barnen. På Gomorronsol har vi fyra värdegrundsord som är trygghet, glädje, empati och kunskap. Dessa ord ligger som grundstenar i verksamheten.

Vi vill ge barnen så goda förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande i förskolan. Ett led i detta arbete är att hem och förskola tar ett ömsesidigt ansvar för att kommunikation och samarbete fungerar. Vi vill ha en öppen kommunikation med er och ingen fråga är för liten.

Vi vill att ni som föräldrar känner er delaktiga i ert barns vardag och vad som händer hos oss. Vi är därför måna om att ni ställer de frågor ni funderar på och att ni gärna bollar idéer som ni har med oss pedagoger. I vårt skolområde finns ett samråd för föräldrasamverkan med representanter från varje avdelning. Vi träffas ett par gånger om året. På forumet lyfter vi frågor som berör oss alla tillsammans med föräldrar, förskolans pedagoger samt förskolechef.

I vårt område har vi tätt samarbete med vår specialpedagog som arbetar för att alla barn ska få utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar.

Vi hoppas på en god relation och ett gott samarbete där vi tillsammans skapar bästa förutsättningar för utveckling, gemenskap och arbetsglädje.