16950120-group-of-high-school-students-and-teacher.jpg

Principen ”allt under ett tak” innebär att eleverna har tillgång till klassrum, slöjd- och idrottsal, bibliotek, matsal och fritidsverksamhet i samma hus med undantag för åk 6, som har ett eget hus på skolgården. Detta ger oss också möjligheten till en nära kontakt mellan elever och vuxna på skolan.