Utifrån barnens behov

Utgångspunkten i verksamheten är läroplanen och utifrån den vill vi erbjuda alla en vardag i förskolan som bygger på varje barns behov.

Trivsel är viktigt

Vi vill skapa goda kontakter och ett trevligt bemötande gentemot föräldrar och barn, så att alla känner sig välkomna och trygga hos oss.

Kontakt Rektor Tallets förskola

Elisabeth Johansson

Brånavägen 5

373 00 Jämjö

Kontakt till förskolans avdelningar

Ekorren och Älgen 0455 - 30 40 14