Förskoleverksamheten främjar ditt barns utveckling och lärande samtidigt som den ger omsorg under den tid du arbetar eller studerar. Förskolorna har olika profileringar och inriktningar som kan löpa över längre eller kortare perioder. Profilerna kan vara allt från till exempel miljö och musik till språk och teknik.