30132502-kids-toys-child-building-tower-of-toy-blocks-2-1.jpg

Som förälder kan du vara delaktig som representant i skolrådet. Där diskuteras verksamhetsaktuella frågor.