Ett av våra sätt för att lära för livet är våra internationella samarbeten inom Erasmus+ där vi samarbetar med elever och lärare på flera skolor runtom i Europa.