Hästö förskola består av sex avdelningar som alla jobbar för att låta barn utveckla sin identitet, nyfikenhet och lust att leka och lära.  

Fyra avdelningar finns i förskolans lokal. Solvändan 1-2 åringar, Lyckan 3-4 åringar, Skogsviolen 1-2 åringar och Sjövik 3-4 åringar. I en intilliggande Paviljong finns två avdelningar Bubblan 1-2 åringar och Droppen 5-åringar.  

I vår pedagogiska miljö vill vi ge barnen möjligheter att med sin lust, nyfikenhet och naturliga drivkraft utforska sin omvärld i samspel med andra barn och medforskande pedagoger. 

Kontakt

Rektor Hästö förskola

Ellenor Björnlund

Hästövägen 5

371 42 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Bubblan: 0455-32 12 81

Droppen: 0455-32 10 46

Lyckan: 0455-30 37 04

Skogsviolen: 0455-30 37 03

Sjövik: 0455-30 37 02

Solvändan: 0455-30 37 01

Tillfällig förskola

Lanternan: 0455-30 35 77