Hans Rosling, som var läkare och professor i internationell hälsa, använde verktyget till att visa utvecklingen inom olika områden globalt. Karlskrona kommun använder nu samma verktyg för att jämföra kommundelar som Fågelmara, Galgamarken och Annebo.

Här kan du göra din egen analys av Karlskrona kommun med Gapminders verktyg.

Verktyget är öppet, vilket gör att du själv kan använda det till att undersöka enskilda områden i Karlskrona i relation till övriga kommunen. För att göra det enklare för dig att hitta intressanta mönster ger vi här två exempel på hur du kan gå till väga.

 

Exempel 1: Socioekonomisk utveckling över tid

Exempel 2: The big bang