Ramdala förskola

Solstugan omges av en härlig och omväxlande natur. Med närheten till skolan kan vi nyttja lokaler som bibliotek och idrottshall, en närhet som även främjar övergången mellan förskola och förskoleklass. Vi har fyra avdelningar med verksamhet i två hus som vänder sig till barn från 1-6 år.

Ramdala Solstugans forskola1.jpg