Skolan som samlingspunkt

Nättraby kunskapscentrum är en komplett och flexibel skola med integrerat fritidshem, folk- och skolbibliotek och idrottsanläggning. Skolan ska upplevas som en plats ”mitt i byn” - ett centrum som alla ska ha glädje av.

NKC är utformad som elva ”småskolor” med åldersspridningen 6-16 år i en stor skola. I dess centrum finns torget med kafé och bibliotek, vilka fungerar som skolans knutpunkt som allt kretsar kring.

Kreativt lärande

Vi har även ett kreativitetscentrum ”Science centre” där det bland annat finns modernt utrustade NO-salar, trä- och metallslöjd samt hemkunskapssal. Vi har också en nybyggd skoldel på Skolvägen 2, där två av våra arbetslag med åtta klasser arbetar.

Lärande för livet

Pedagogiken på NKC genomsyras av nyfikenhet med målet att eleverna ska lära, inte bara för stunden utan för livet. Våra pedagoger visar intresse för elevernas olika lärstilar, uppmuntrar och möjliggör samarbete över åldersgränser samt till att lämna skolans värld för inblickar i samhället runtomkring.

Arbetsformerna är därför varierande med inslag av projekt, laborationer, konstnärliga, undersökande, inspirerande med mera. 

Profiler

På skolan bedrivs också två mycket uppskattade profiler - estetisk profil och ledarskapsprofilen.

Läs mer om profilerna.

Skolans IKT-arbete

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. På Nättraby kunskapscentrum jobbar vi mot att IKT ska vara en naturlig del i undervisningen.

Vår målsättning är att ge våra elever en god förberedelse inför framtida studier och arbetsliv. De digitala verktyg vi jobbar med på skolan är en kombination av både lärplattor/ipads och datorer. 

Kontakt

Rektor F-6 NKC

Jessica Ahlgren

Fredriksdalsvägen 37

373 30 Nättraby

Kontakt

Rektor 7-9 NKC

Kurt-Inge Johnsson

Fredriksdalsvägen 37

373 30 Nättraby

Övriga kontakter på NKC

 • Kontakt till klasser och fritids

  Maria Blomqvist Johnsson

  Biträdande Rektor Fritidshem Nättraby
  Telefon: 0455-30 43 56
  Skolskjutssamordnare

  Ulf Andersson

  Biträdande rektor på 50%
  Telefon: 0733-03 85 17
  Planerare

  Förskoleklasserna

  A, B, C1 samt fritids 0455-30 39 45

  A-spåret

  • 1-3 A skola 0455-32 17 64
  • 1-3 A fritidshem 0455-30 51 00
  • 4-6 A 0455-30 51 01
  • 7-9 A 0455-30 51 02

  B-spåret

  • 1-3 B skola 0455-32 17 65
  • 1-3 B fritidshem 0455-30 51 03
  • 4-6 B 0455-30 51 04
  • 7-9 B 0455-30 51 05

  C-spåret

  • F-2 C skola samt fritidshem 0455-30 36 09
  • 4-6 C 0455-32 13 39
  • 7-9 C 0455-30 39 48

  D-spåret

  • 3-5 D 0455-30 39 42

  Övriga kontakter

  • Pegasus fritidshem 0455-30 51 09
  • Oasen 0455- 30 39 32