Hand ritar en tjock uppåtgående pil i ett ritblock

Kolada (kommun- och landstingsdatabasen)

I Kolada finns en stor samling resultat och nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.

Till kolada.se 

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 

I Kommunens kvalitet i korthet redovisas och jämförs resultat inom områdena: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Resultaten har som ambition att beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Till kommunens kvalitet i korthet på skr.se

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning undersöks vad medborgarna tycker om kommunen inom tre olika områden. Resultatet är viktigt i Karlskrona kommuns planering av hur verksamhet ska prioriteras och ge nöjdare medborgare.

Läs mer om medborgarundersökningen

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag.

Till Insikt på skl.se

Kommunkompassen 

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. 

Kommunkompassen 2018, pdf 640 kB

Kommunkompassen 2014, pdf 1 MB

Kommunkompassen 2011, pdf 1 MB

Polisens trygghetsmätning 

Polisens trygghetsmätning visar vad allmänheten har för uppfattning om tryggheten i sitt bostadsområde.

Trygghetsmätning 2020.pdf

Profitel 

Profitel är ett undersöknings- och rådgivningsföretag inom kommunikation och kundservice. De genomför årligen en mätning för att bedöma servicekvaliteten via telefon och e-post.

Profitel rapport 2018, pdf 5 MB

Profitel rapport 2017, pdf 5 MB

Profitel rapport 2016, pdf 4,5 MB