Rödebyskolan - möjligheternas skola med en stor idrottsanläggning som gynnar idrott och hälsa.

En aktiv skola med god kamratskap

Vi har den stora skolans möjligheter, den lilla skolans trygghet och omtanke genom att skolan är uppdelad i ett antal små enheter under samma tak.

Fritidshemmen erbjuder varierande aktiviteter som stimulerar barnen till en aktiv fritid och god kamratskap. Vi arbetar för att alla elever/barn ska få och känna trygghet, glädje, gemenskap samt goda kunskaper som förbereder eleverna för vidare studier.

Rödeby skolområde IT-verksamhet arbetar efter demokrati, utveckling, livslångt lärande och IT som ett naturligt verktyg hela vägen.

Internationella projekt

Rödebyskolan F-6 har internationella samarbeten och deltar i olika EU-projekt. Personal och elever har lärt sig otroligt mycket om både Sverige och våra olika partnerländer och skolor - kunskaper som är svåra att nå med enbart läroböcker.

Vi har valt att arbeta direkt med skolor ifrån olika länder i projektform, bland annat har vi ett långtgående partnerskap med Banareng i Sydafrika. 

Syfte och mål är att stärka våra relationer och göra det möjligt för våra lärare och elever att lära av varandra. Det här anser vi höjer utbildningskvalitén och stärker oss när vi diskuterar frågor som tolerans och mångfald.

Fritidshem

På Rödebyskolan erbjuder vi fritidshem för barn i årskurs F-6. På avdelningarna Månstenen, Juvelen och Fyrklövern går barn i årskurs F-1 och på avdelningarna Baddaren, Klubben och Kotten går barn i årskurs 2-6.

Kontakt

Skolexpeditionen

Rödebyvägen 42 C

373 42 Rödeby

Kontakt

Rektor F-9 Rödebyskolan

Berndt Dabergott