Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Dina rättigheter och skyldigheter

Du har ett eget ansvar att planera din ekonomi och du måste själv aktivt arbeta för att bli självförsörjande. Ett krav är därför att du har kontakt med våra arbetsmarknadssekreterare och följer den uppgjorda planeringen mot självförsörjning. Du måste också vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.

Om du studerar ska du klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till dig som är studerande. Vid sommarferie kan du vara berättigad till ekonomiskt bistånd om du aktivt sökt arbete hela våren men inte lyckats få något.

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter och inte utelämnar något. Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter så kan det resultera i återbetalningskrav eller åtal.

Vad ska ekonomiskt bistånd räcka till?

Ekonomiskt bistånd baseras på den riksnorm som regeringen årligen fattar beslut om och som är gemensam för alla kommuner. Det ekonomiska biståndet ska täcka rimliga kostnader för mat, hygien, kläder, fritid, förbrukningsvaror samt tv/telefon. Hushållet kan även ansöka om kostnader för boende, hushållsel, a-kasseavgift, tandvård, medicin, läkarvård, glasögon, arbetsresor och hemförsäkring om det finns behov av det.

Läs mer om riksnormen på Socialstyrelsens hemsida.

Hur stort bistånd kan jag få?

Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Beräkning görs även bakåt i tiden för att utreda hur den ekonomiska situationen har sett ut de senaste månaderna.

Beräkna hur stort bistånd du kan få.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Ansökan om ekonomiskt bistånd görs digitalt direkt på webben. Läs igenom informationen på den här sidan och logga sedan in med mobilt bank-id eller annan e-legitimation för att ansöka. Om du saknar e-legitimation kontaktar du din bank. Om du av någon anledning inte kan göra din ansökan digitalt så går det bra att göra den skriftligt eller muntligt genom att kontakta oss i receptionen på Stora Möllebacksgränd 10 eller via telefon. 

Ange telefonnummer och e-postadress i din ansökan så får du meddelanden om status för ditt ärende. Du loggar då in i tjänsten igen och kan se information från din handläggare om till exempel beräkningar, beslut eller kontroll av uppgifterna i din ansökan. 

Innan du ansöker

 • Du kan bara ansöka en gång per månad. Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp innan du ansöker. När du skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. 15 dagar innan nästa månadsperiod börjar, öppnas den igen.
 • Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig. 
 • Om du blir beviljad ekonomiskt bistånd så görs utbetalningen via ditt personnummer. Karlskrona kommun samarbetar med Swedbank och därför är det viktigt att du på Swedbanks hemsida registrerar det konto du vill ha din utbetalning till. Detta gäller om du har en annan bank än Swedbank eller har flera konton i Swedbank.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd

 1. Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd måste du träffa en arbetsmarknadssekreterare inom 48 timmar. Din ansökan behandlas inte förrän du varit på mötet med arbetsmarknadssekreteraren.

  Logga in till ansökan igen dagen efter du skickat in din ansökan för att se vilken tid för besök du fått. Till besöket hos arbetsmarknadssekreteraren ska du ta med följande handlingar:
  • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen
  • Eventuell sjukskrivning från läkare

 2. Inom fem arbetsdagar komplettera din ansökan med kopior av följande handlingar:  
  • Kontoutdrag och kontosammanställning från banken som visar två månader bakåt
  • Hyreskontrakt
  • Beslut om uppehållstillstånd

  Handlingarna lämnas i receptionen på Stora Möllebacksgränd 10 eller skickas till Karlskrona kommun, Enheten för ekonomiskt bistånd, 371 83 Karlskrona. 

Om du tidigare ansökt om ekonomiskt bistånd

Om du redan har ansökt om ekonomiskt bistånd digitalt via tjänsten och har ett aktuellt ärende behöver du inte bifoga några handlingar till din ansökan. Men var noga med att spara underlagen, vid kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat i din ansökan. 

Undantagen är om du ansöker om tandvård eller glasögon då du måste kunna styrka utgiften med ett underlag som lämnas i receptionen alternativt skickas via post.

Vad händer efter ansökan?

När du ansökt kommer din rätt till ekonomiskt bistånd att utredas. Om det är första gången du ansöker måste du besöka en arbetsmarknadssekreterare och göra en plan mot egen försörjning innan din ansökan utreds.

När utredning och beräkning är klar fattas ett beslut. Både beslut och beräkning hittar du genom att logga in till din ansökan igen.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss eller besök receptionen på Stora Möllebacksgränd 10.

Information på engelska.

Information på arabiska.

Om du inte kan göra en digital ansökan

Det snabbaste och enklaste sättet att lämna in en ansökan är genom att göra det via självservicetjänsten på den här sidan.

På grund av pandemin finns begränsade möjligheter att hjälpa dig att göra en digital ansökan på plats i kommunens lokaler. Om du inte kan göra en digital ansökan finns tillfälligt möjligheten att skriva ut en ansökan.

Här kan du ladda ner och skriva ut en ansökan.

Du kan lämna din ansökan i receptionen på Stora Möllebacksgränd 10 eller skicka den med post till:

Karlskrona kommun
Enheten för ekonomiskt bistånd
371 83 Karlskrona

 

Logga in till ansökan