16950120-group-of-high-school-students-and-teacher.jpg

På Hasslöskolan har vi en lustfylld lärandemiljö som skapar en nyfikenhet hos eleverna och motiverar dem till att utveckla sitt egna lärande.  

Värdeskapande pedagogik är något som vi arbetar med i så stor utsträckning som möjligt. Elevernas arbete ska leda till något som kommer till gagn för andra t.ex. i bildämnet har eleverna gjort olika alster som sedan resulterar i en konstutställning för allmänheten.