På Hasslöskolan har vi en lustfylld lärandemiljö som skapar en nyfikenhet hos eleverna och motiverar dem till att utveckla sitt egna lärande.  

Värdeskapande pedagogik är något som vi arbetar med i så stor utsträckning som möjligt. Elevernas arbete ska leda till något som kommer till gagn för andra t.ex. i bildämnet har eleverna gjort olika alster som sedan resulterar i en konstutställning för allmänheten.