Rödeby förskola Johannesberg

Johannesbergs förskola är en ny och fräsch förskola i Rödeby med fyra avdelningar. Vi har Grön Flagg med sex teman – kretslopp, närmiljö, livsstil och hälsa, konsumtion, vattenresurser, klimat och energi – som vi utgår från i vårt arbete.